Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu


A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Versenyt a Matematikában Tehetséges Gyermekekért alapítvány 1990 óta rendezi meg. A résztvevők a magyarországi és a határon túli magyarul beszélő 2–12. osztályos tanulók lehetnek.

Iskolánkból 20 tanulót neveztünk az idei versenyre. A verseny nevezési díját alapítványunk a Tehetséggondozás Gyermekeinkért Alapítvány biztosítja. Tanulóink nevében is köszönjük a támogatást.

A verseny idén először három fordulóból áll:

Az 1. fordulót minden tanuló a saját iskolájában írja meg a versenyt.

A 2. fordulóban az 1. fordulóhoz hasonlóan minden továbbjutó tanuló a saját iskolájában írja meg a versenyt.

3.forduló: Ezt a fordulót a szervezők szeretnénk előre kijelölt versenyhelyszíneken lebonyolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor az 1. fordulóhoz hasonlóan minden továbbjutó tanuló a saját iskolájában írja meg a versenyt.

 


A hagyományos, évente megrendezett projektnapunkat október 12-én tartottuk, az idei évben a járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon. Nem vehettük igénybe intézményen kívüli szakemberek segítségét, a foglalkozásokat pedagógusaink tartották. Így is változatos programok zajlottak. Az alsó tagozatos diákok a helyes táplálkozással, a víz fontosságával, a higiéné szabályokkal, ismerkedtek meg és interaktív játékokkal tették színesebbé a délelőttöt.  Aktív mozgással erősítették immunrendszerüket. A szerzett ismereteiket, változatos technikával készült rajzokkal mutatták be, amiből kiállítást is rendezünk. Felső tagozatos diákok elsősegélynyújtás keretében a mentőhívás lépéseit ismerték meg, majd játszották el, és az égési sérülések ellátásával foglalkoztak. Az iskolai védőnő a betegségek megelőzésével ismertette meg tanulóinkat. Táplálkozás témakörében az élelmiszer hulladékok keletkezésének okaival, a környezetre gyakorolt hatásaival, majd a megelőzés lehetőségeivel, a tudatos vásárlói magatartás kialakításával foglalkoztak. Megismerkedtek a sportolás szervezetre gyakorolt és az immunrendszert erősítő hatásaival. Betekintést nyertek az olimpiai mozgalomba és ezzel kapcsolatban játékos feladatokat oldottak meg. Kommunikáció keretében, a digitális kultúra segítségével egészséges ételeket tartalmazó receptkönyvet állítottak össze. Tartalmasan, hasznosan, ismereteik bővítésével telt a délelőtt.

A program délután folytatódott az ősz jegyében. Minden osztály életkorának, érdeklődésének megfelelő programot szervezett. Kézműveskedés, vetélkedők, csapatépítés, társasjátékozás gazdagította a programot. Befejezésül pizzázás, sütizés okozott örömet a gyerekeknek.

 


Október 06-n az Aradi Vértanúkra emlékeztünk. A 8.a osztály tanulóinak műsorát hallgattuk meg az iskolarádión keresztül. A versekkel, dalokkal átszőtt megemlékezést a tanulók az osztályokban hallgatták végig. Ünnepi faliújsággal is emelték nyolcadikosaink a megemlékezés fényét.

Felkészítő tanár: Törökné Schulcz Katalin

 


1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október elsejét A zene világnapjának nyilvánította.

Iskolánkban az 5.a osztályosok iskolarádión keresztül sugárzott műsorával emlékeztünk meg a világnapról. Hegedüs Janka és Sass Csenge 5.a osztályos tanulók Ágai Ágnes A titkokat az ujjaimnak mondom el című versét szavalták el. Ezt követően az 5.a és 5.b osztályos tanulók közösen adták elő Michael Praetorius Viva la musica című kánonját.

A tanulókat felkészítette: Kónya Zsuzsanna és Bognárné Kecskés Lívia

„Hogyha zene szól,
vagy ha a meleg fürdőkádban ülök,
úgy borzongok, mintha fáznék.
Legjobb lenne a fürdőkádat
színültig megtölteni zenével,
és búvárruhában elmerülni benne.”

 


Az idei tanévben a járványügyi helyzetre való tekintettel szerveződött át a rendhagyó Európai Diáksport Nap. Egyrészt a Magyar Diáksport Szövetség az egész magyar iskolarendszerre kiterjesztette ezt a programot. Másrészt DO 60 címen hirdetett sortfesztivált a kiválasztott iskoláknak – melyben a mi iskolánk is szerepelt.

Nyolc ajánlott pályából kellett kiválasztani négy nekünk megfelelőt, és osztálykeretben elvégezni a feladatokat. Diákjaink nagy örömmel és lelkesedéssel cselekedtek. A délelőtt folyamán a két 3. évfolyam, majd a 4.a. osztály próbálta ki  magát a felépített  ügyességi pályákon.

Később a felső évfolyamok is próbálkoztak az eddig ismeretlen feladatokkal.

 

 


Tisztelt Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy  Városgondnokság tájékoztatása szerint a szeptemberi étkezési díj szedése elmarad.

Az étkezési díjak utólag, egy hónap késéssel kerülnek kiszámlázásra, megteremtve az átutalás és csekkes befizetés lehetőségét.


Fodorné Greskó Erzsébet tanítónőt nyugállományba vonulása alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki.

Fodorné Greskó Erzsébet tanító 1980. augusztus 16-án kezdte meg pedagógus munkáját az akkori Somogyi Béla Általános Iskola és Diákotthonban. Életpályáját végig ennek az intézménynek a falai között végezte, pedagógusi hitvallásához és iskolájához mindig hű maradt.

Pályakezdőként kollégiumi nevelőtanár, majd napközis csoportvezető lett.

1993-ban jelentős változás következett be pályafutásában, hiszen alsó tagozaton osztályfőnöki megbízatást kapott, melyet nyugdíjba vonulásáig folyamatosan végzett. Generációk sorát tanította, megalapozva tudásukat, kialakítva bennük a tudás megszerzése iránti vágyat.

Nevelő-oktató munkáját a lelkiismeretesség, gyermekközpontúság, magas szakmai elhivatottság, a jó humor és kapcsolatteremtő képesség jellemezte.

Tanítói tevékenysége mellett az iskolai élet számos területén dolgozott, munkájával segítette a különböző iskolai szervezetek tevékenységét. A Tehetséggondozás Gyermekeinkért iskolai alapítvány mellett végzett munkája mellett tagja volt az Intézményi Tanácsnak és a Közalkalmazotti Tanácsnak is.

Tanárnőnek szívből gratulálunk és további életéhez jó erőt, egészséget és boldogságot kívánunk.

 


Tisztelt Szülők!

A most kezdődő tanév újdonsága egy olyan közegészségügyi intézkedési terv, amely az iskolák biztonságos látogatását teszi lehetővé a jelenlegi járványügyi helyzetben. Ez a terv tartalmazza a tisztasági követelményeket, a távolságtartás, a személyes érintkezés legfontosabb szabályait. Mindez az Önök családja érdekét is szolgálja, bár tapasztaljuk mindannyian, hogy ez plusz odafigyelést, felelős gondolkodást feltételez. Ezek betartatása kellő tapintatot igényel, hisz nem veszíthetjük szem elől: a gyerekeknek szükségük van most is-az egészségügyi óvintézkedések közt- a játékra, a szabad mozgásra, a közösségi életre, s nem élhetnek félelemben.
Mit kérünk Önöktől?
1.    Iskolánkat egészséges, tüneteket nem mutató tanulók látogathatják. Betegség esetén orvoshoz kell vinni a gyermeküket. Ha a gyermeküknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, értesítsék azonnal az osztályfőnököt vagy az intézményvezetőt.
2.    A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
3.    A szabadtéri foglalkozások száma megnő, ezért a gyerekek ruházatánál vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat.
4.    A higiéniai szabályok miatt fontos az iskolába érkezéskor, de később is többször a szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés. Ahhoz, hogy ez jól működjön, folyamatosan figyelemre, a gyerekeket segítő felnőtt-magatartásra van szükség.
5.    Az Önök személyes megjelenését is korlátoznunk kell. Így csak az iskola bejáratáig kísérjék gyermeküket, a szükséges kapcsolattartás az intézményvezetővel, a tanárokkal, az iskola dolgozóival KRÉTA üzenetekben, emailben vagy telefonon történjék. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, akkor kérjük Önöket a maszk viselésére.

Kérjük Önöket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, e mellett  kövessék iskolánk honlapját és a KRÉTA üzenetküldő rendszerben megosztott információkat.

Mindannyiunknak nyugodt, biztonságos és eredményes tanévet kívánunk! Előre köszönjük az együttműködésüket!
Fazekasné Mittli Piroska intézményvezető
és iskolánk tantestülete
Körmend, 2020. augusztus 25.

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum