Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Magyar nyelv és irodalom

Elsődleges célunk, hogy diákjainkat sokoldalúan művelt, önálló gondolkodásra képes emberekké neveljük. Mind az anyanyelvi, mind az irodalmi nevelés előfeltétele annak, hogy gyerekeinkből önmagukkal és az őket körülvevő világgal szemben igényes felnőtt válhasson.

A helyesírás és a kifejezőkészség folyamatos fejlesztése, a szókincs bővítése a legfontosabb feladatunk. Tanulóink minden évben részt vesznek magyar nyelvi versenyeken, melyek közül a Bendegúz nyelvÉSZ a legkedveltebb körükben. Területi helyesírási versenyeken is eredményesen képviselik iskolánkat.

Másik legfontosabb feladatunk az olvasóvá nevelés. Ehhez iskolai könyvtárunk, a könyvtári órák nagy segítséget nyújtanak. Rendszeresen megrendezzük a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját. A meghirdetett versmondó versenyeken szintén indulnak diákjaink. Folyamatosan küldjük be írásainkat különféle pályázatokra. Színvonalas iskolai és városi műsorokat rendezünk, ahol tanulóink nagyon szívesen szerepelnek.

Archívum