Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Külső kapcsolataink

A külső kapcsolataink alakítása, együttműködés

Kapcsolat a szülőkkel
Intézményünk akkor működhet eredményesen,ha figyelembe veszi az iskolával szemben határozott elképzeléseket
megfogalmazó szülői igényeket,érdekeket.Intézményünkben Szülői Szervezet tevékenykedik.
A szülők közösségével a következő együttműködési formákat alakítottuk ki:
A szülők aktív részvétele az iskolai rendezvényeken.
Véleménynyilvánítás,együttműködő magatartás az iskola működésével kapcsolatban.
A felmerülő nevelési problémák közös megoldása.
Segítő hozzállás,szponzori segítségnyújtás,az iskolai alapítvány támogatása.
Iskolai részről a következő tevékenységi formákat működtetjük:
Nyílt napok, órák szervezése.
Folyamatos,rendszeres tájékoztatás a tanulók előmeneteléről.
Szülői értekezlet,fogadóóra,egyéni megbeszélés,családlátogatás.
Pályaválasztási,továbbtanulási tanácsadás,előadások szervezése.
Rendezvények:farsang,sportnap,gyermeknap,bál,alapítványi,kulturális műsorok.
Weblap:a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása,betekintés az iskola életébe.
Tájékoztatás Szülői Hírlevél formájában évente 2 alkalommal.

Kapcsolat az intézmény fenntartójával,működtetőjével:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerületével az együttműködés szakmai,pénzügyi területeken történik.
Az iskola működtetőjével Körmend Város Önkormányzatával a napi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi egyeztetések területén fontos az együttes tevékenység.

Kapcsolat a középiskolákkal:
Kapcsolataink továbbtanulási,pályaválasztási munkánkat segítik.
Tájékoztatók,bemutatkozási lehetőségek megszervezésében dolgozunk együtt.

Egyéb szakmai,társadalmi kapcsolataink:
Az iskolai munka megfelelő szintű irányítása, az eredményes oktató – nevelőmunka érdekében intézményünk állandó, rendszeres munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel, szervezetekkel:
Nyugat – magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ – Szombathely.
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. – Celldömölk.
Vas Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Szombathely.
Nevelési Tanácsadó – Körmend, Szombathely.
Körmendi Pedagógiai Szakszolgálat.
Általános és középiskolák:
Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Olcsai – Kiss Zoltán Általános Iskola.
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola.
Óvodák:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda.
Mátyás király utcai Óvoda és Bölcsőde.
Az iskolát támogató “Tehetséggondozás gyermekeinkért” alapítvány kuratóriumával.
Közművelődési intézmények:
Körmendi Kulturális Központ,Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár,Dr. Batthyány Strattmann László Múzeum.
Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata.
Vasi Vesta Tűzvédelmi Szakszolgáltató Kft. – Szombathely.
Tűzoltóság – Körmend.
Körmendi Rendőrkapitányság.
A történelmi egyházakkal: Evangélikus Lelkészi Hivatal, Református Lelkészi Hivatal, Római Katolikus Plébániahivatal.
Városi Televízió, Rádió 8 Körmend.
Az iskolához kapcsolódó sportegyesületekkel:Körmendi Kosárlabda Club, Körmendi DMTE női kézilabda szakosztály, Körmend FC labdarúgó klub.
Gyermekorvos,Védőnöi szolgálat,Gyermek és ifjúságfogászat,ÁNTSZ.
Az iskolát támogató gazdálkodó szervezetekkel, egyéni szponzorokkal.

Archívum