Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Könyvtár

A könyvtári tájékozottság, az eligazodni tudás alapvető feltétele annak, hogy tanulóink sikeresen tudjanak boldogulni gyorsan változó, információra irányult társadalmunkban. Ezeket a követelményeket csak a naponta hosszan nyitva tartó, megfelelő állományú, technikai eszközökkel jól ellátott, sokrétű könyvtárpedagógiai munkát végző iskolai könyvtár tudja megvalósítani. Iskolánk könyvtára megfelel ezeknek a feltételeknek.

Állománya 20200 könyvtári egység/ ebből 19000 kötet könyv, tankönyv, 1100 AV, 100 elektronikus dokumentum/. Az évek során megnövekedett az ismeretközlő irodalom aránya és a nem hagyományos dokumentumok száma. A különös gonddal fejlesztett kézikönyvtár biztosítja, hogy tanulóink megoldhassák szaktárgyi feladataikat, versenyekre készülhessenek.

Minden osztályban évi 3-8 órában a könyvtárban sajátítják el gyermekeink a koruknak megfelelő könyv-és könyvtárhasználati ismereteket.

Kezdetektől részt veszünk a Bod Péter Könyvtárhasználati verseny fordulóin. Minden tanévben vannak olyan tanulók, akik bekerülnek a megyei döntőbe és ott szép eredményeket érnek el.

Iskolánk könyvtára a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget ad diákjainknak: könyveket, folyóiratokat böngészhetnek, zenét hallgathatnak, használhatják a számítógépet, játékos napközis foglalkozásokon vehetnek részt. Az oldottabb légkör segíti a gyerekek kikapcsolódását, segíti feloldani a bennük rejlő feszültséget.

Minden változás, szakmai megújulás mellett az a legfontosabb, hogy könyvtárunk megtartsa varázsát, szeressenek bejönni a gyerekek!

Archívum