Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Alsó tagozat

Alsós munkaközösség

Az 1 – 4. évfolyamokon a legfontosabb feladat az alapkészségek elsajátítása,fejlesztése.
Célunk,hogy a hangos olvasást,olvasástechnikát,szövegértést és a beszédkészség minőségét,a matematikai logikus gondolkodást, a problémalátás képességét fejlesszük, kialakítsuk a problémák iránti érzékenységet.
Az erkölcsi normák betartása, a társas együttélés szabályainak elsajátítása, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése szerepel céljaink között.
A hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítunk. Lehetőség van a lassabban haladó gyermekek felzárkóztatására, a jó képességű tanulók tehetséggondozására.Első osztálytól harmadik osztályig választás alapján csoportbontásban német,angol nyelvekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Második évfolyamtól magyar,matematika szakkörök, harmadik,negyedik évfolyamokon magyar,matematika,számítástechnika rajz szakkörök bővítik tanulóink ismereteit.Minden nap vannak sportfoglalkozások, A testnevelés órák közül az egyik úszás óra, hetente egyszer délutáni sportfoglalkozást tartunk. Szakági tevékenység labdarúgás,úszás,torna,kosárlabda sportágakban folyik.
Első osztályban és második osztályban félévkor szövegesen értékeljük diákjaink teljesítményeit.Második osztály év végétől osztályzatokkal értékeljük a teljesítményeket.
Diákjaink a tanulmányi,sport,kulturális,művészeti versenyek rendszeres és eredményes szereplői.Részt veszünk hazai,nemzetközi méréseken.Eredményeink színvonalas oktató munkát jeleznek.Bekapcsolódunk az iskolai rendezvényekbe,műsorokat szervezünk (Tanévnyitó,Mikulás,Karácsony,Farsang,Kulturális bemutató,Gála,Anyák napja).
Az a célunk,hogy tanítványaink jól érezzék magukat iskolánkban,nyitottá,fogékonnyá váljanak,ismereteket sajátítsanak el.
Barátságos,esztétikus,hangulatos osztálytermekben folyik az oktatás.A szülőkkel tartalmas,hatékony kapcsolatot igyekszünk kialakítani.

Archívum