Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Iskolánk pedagógusai,nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

Iskolánk pedagógusai

Végzettség, szakképzettségtanított tantárgyMunkaköre
német nyelv és irodalom,okleveles angoltanárangol, németidegennyelv-tanár
magyar nyelv és irodalom, orosz, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadómagyar, tanár, osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi felelős
magyar nyelv és irodalom,etika,népművelőetika, magyartanár,munkaközösség - vezető
tanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító, osztályfőnök, közalkalmazotti tanács elnöke
könyvtár,matematika, informatikainformatika, matematikatanár
tanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
biológia, természetismeret,történelembiológia, természetismerettanár
tanító, közoktatási vezető, számítástechnika kistérségi tanügy-igazgatási szakértőfejlesztés, informatikatanító
tanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, matematika, matematika, rajz, vizuális kultúratanító,osztályfőnök
tanítófejlesztő foglalkozástanító
népművelő,történelemfejlesztéstanár
könyvtár,történelemkönyvtárkönyvtárostanár
pszichopedagógusfejlesztésgyógypedagógus
tanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
testnevelés,földrajz, közoktatási szakértőföldrajz, testneveléstanár
matematika,testnevelésmatematika, testneveléstanár, osztályfőnök
angol nyelvtanár, magyar nyelv és irodalomangol nyelv, idegennyelv-tanár, osztályfőnök
orosz, magyar nyelv és irodalom, német nyelvtanár, németnémet, idegennyelv-tanár, osztályfőnök
biológia,testnevelés, természetismerettermészetismeret, testneveléstanár, munkaközösség - vezető
angol nyelvtanár, angolidegennyelv-tanár, GYED, GYES
műszaki tanár, fizika, technika,fejlesztő tanárFizikatagintézmény-vezető - helyettes
népművelő,történelem, hon és népismeretTörténelem, tanár, osztályfőnök, munkaközösség - vezető, közalkalmazotti tanács tag
pedagógia, háztartásökonómia-életvitel,technikatechnikatanár, munkaközösség vezető
biológia, rajz, közoktatási vezetőrajz, vizuális kultúratagintézmény-vezető
matematika, testnevelés,kémiaKémia, matematika, testneveléstanár, osztályfőnök
tanítómagyar, matematikatanító
ének-zene,etika,népművelőének-zene, etikatanár, munkaközösség - vezető
tanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító,osztályfőnök, munkaközösség - vezető
történelem,népművelőHon- és népismeret, Történelemtanár, osztályfőnök, a diákönkormányzat vezetője

A nevelő - oktató munkát segítő alkalmazottak

Végzettség, szakképzettségMunkaköre
szakközépiskolapedagógiai asszisztens
szakközépiskolaiskolatitkár
szakközépiskolarendszergazda
szakközépiskolai érettségi, géplakatosfűtő, karbantartó
8 általánostakarító
8 általánostakarító
8 általánostakarító
szakmunkásképzőtakarító

Facebook

Archívum