Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Iskolánk pedagógusai (nevekkel)

Iskolánk pedagógusai

NévVégzettség, szakképzettségtanított tantárgyMunkaköre
Both Zsófianémet nyelv és irodalom, nyelv és beszédfejlesztő tanárangol, németidegennyelv-tanár
Bognárné Kecskés Líviamagyar nyelv és irodalom, orosz, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadómagyar nyelv, magyar irodalom tanár, osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi felelős
Biczó Beátamagyar nyelv és irodalom,etika,népművelőetika, magyar nyelv, magyar irodalomtanár,munkaközösség - vezető
Fodorné Greskó Erzsébettanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
Hajmási Katalinkönyvtár,matematika, informatikainformatika, matematikatanár
Horváth Katalintanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
Horváth Norbertnébiológia, természetismeret,történelembiológia, természetismerettanár
Karakai Józseftanító, közoktatási vezető, számítástechnika kistérségi tanügy-igazgatási szakértőfejlesztés, informatikatanító
Kiss Ritatanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom matematika, vizuális kultúra, testneveléstanító,osztályfőnök
Klimász Csabánétanítóének-zene, életvitel és gyakorlattanító
Kondor Attilanépművelő,történelemfejlesztéstanár
Kondorné Karvalics Gabriellakönyvtár,történelemkönyvtárkönyvtárostanár
Kovács Barbarapszichopedagógusfejlesztésgyógypedagógus
Kónya Zsuzsannatanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
Tóth Erzsébettestnevelés,földrajz, közoktatási szakértőföldrajztanár, tagintézmény vezető-helyettes
László Zoltánmatematika,testnevelésmatematika, testneveléstanár, osztályfőnök
Magyar Dóraangol nyelvtanár, magyar nyelv és irodalomangol nyelv idegennyelv-tanár, osztályfőnök
Markó Mártaorosz, magyar nyelv és irodalom, német nyelvtanár, németnémet nyelv idegennyelv-tanár, osztályfőnök
Molnár Csababiológia,testnevelés, természetismerettestneveléstanár, munkaközösség - vezető
Potyondy Adriennangol nyelvtanár, angolidegennyelv-tanár, GYED, GYES
Rácz Csabánénépművelő,történelem, hon és népismerettörténelem, tanár, osztályfőnök
Rejtliné Marton Erikapedagógia, háztartásökonómia-életvitel,technikatechnikatanár, munkaközösség vezető
Simon Istvánbiológia, rajz, közoktatási vezetővizuális kultúratagintézmény-vezető
Szájerné Csóbor Katalinmatematika, testnevelés,kémiakémia, matematika, testneveléstanár, osztályfőnök
Zimits Imrénétanítómagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat,tanító, osztályfőnök
Tamus Beátaének-zene,etika,népművelőének-zenetanár, munkaközösség - vezető
Tóth Anikótanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúratanító,osztályfőnök, munkaközösség - vezető
Törökné Schulcz Katalintörténelem,népművelőhon- és népismeret, történelemtanár, osztályfőnök, a diákönkormányzat vezetője

Facebook

Archívum