Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Iskolánk pedagógusai (nevekkel)

Iskolánk pedagógusai

NévVégzettség, szakképzettségtanított tantárgyMunkaköre
Balogh Zoltánnénémet nyelv és irodalom,okleveles angoltanárangol, németidegennyelv-tanár
Bognárné Kecskés Líviamagyar nyelv és irodalom, orosz, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadómagyar, tanár, osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi felelős
Biczó Beátamagyar nyelv és irodalom,etika,népművelőetika, magyartanár,munkaközösség - vezető
Fodorné Greskó Erzsébettanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító, osztályfőnök, közalkalmazotti tanács elnöke
Hajmási Katalinkönyvtár,matematika, informatikainformatika, matematikatanár
Horváth Katalintanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
Horváth Norbertnébiológia, természetismeret,történelembiológia, természetismerettanár
Karakai Józseftanító, közoktatási vezető, számítástechnika kistérségi tanügy-igazgatási szakértőfejlesztés, informatikatanító
Kiss Ritatanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, matematika, matematika, rajz, vizuális kultúratanító,osztályfőnök
Klimász Csabánétanítófejlesztő foglalkozástanító
Kondor Attilanépművelő,történelemfejlesztéstanár
Kondorné Karvalics Gabriellakönyvtár,történelemkönyvtárkönyvtárostanár
Kovács Barbarapszichopedagógusfejlesztésgyógypedagógus
Kónya Zsuzsannatanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító, osztályfőnök
Köbliné Tóth Erzsébettestnevelés,földrajz, közoktatási szakértőföldrajz, testneveléstanár
László Zoltánmatematika,testnevelésmatematika, testneveléstanár, osztályfőnök
Magyar Dóraangol nyelvtanár, magyar nyelv és irodalomangol nyelv, idegennyelv-tanár, osztályfőnök
Markó Mártaorosz, magyar nyelv és irodalom, német nyelvtanár, németnémet, idegennyelv-tanár, osztályfőnök
Molnár Csababiológia,testnevelés, természetismerettermészetismeret, testneveléstanár, munkaközösség - vezető
Potyondy Adriennangol nyelvtanár, angolidegennyelv-tanár, GYED, GYES
Rakos Dezsőműszaki tanár, fizika, technika,fejlesztő tanárFizikatagintézmény-vezető - helyettes
Rácz Csabánénépművelő,történelem, hon és népismeretTörténelem, tanár, osztályfőnök, munkaközösség - vezető, közalkalmazotti tanács tag
Rejtliné Marton Erikapedagógia, háztartásökonómia-életvitel,technikatechnikatanár, munkaközösség vezető
Simon Istvánbiológia, rajz, közoktatási vezetőrajz, vizuális kultúratagintézmény-vezető
Szájerné Csóbor Katalinmatematika, testnevelés,kémiaKémia, matematika, testneveléstanár, osztályfőnök
Zimits Imrénétanítómagyar, matematikatanító
Tamus Beátaének-zene,etika,népművelőének-zene, etikatanár, munkaközösség - vezető
Tóth Anikótanítóéletvitel és gyakorlat, ének-zene, Környezetismeret, magyar, magyar, matematika, rajz, vizuális kultúratanító,osztályfőnök, munkaközösség - vezető
Törökné Schulcz Katalintörténelem,népművelőHon- és népismeret, Történelemtanár, osztályfőnök, a diákönkormányzat vezetője

Facebook

Archívum