Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu


Az 5-6. osztályosok megyei versenyén vettünk részt. Az ötödik osztályosokból álló csapatunk a kemény próba után a 10. helyezést szerezte meg.

Csapattagok: Gyöngyössi Barna, 5.a és Lóránt Dorián, 5.a

Gratulálunk a szép eredményhez!

Felkészítő: Hajmási Katalin

Képünk a verseny szünetében készült.

 


A TITOK Oktatásszervező BT által szervezett országos történelem levelezős versenyen a 7. A osztály csapata a 13. helyet szerezte meg! Az elért 95,7 %-os teljesítményük is mutatja, milyen szoros volt a mezőny! A csapat tagjai: Takács Jácint, Albert Kristóf, Csapó Kornál, Pongrácz Dániel, Sahin-Tóth Máté. Gratulálunk a szép teljesítményükhöz! Felkészítő tanár: Törökné Schulcz Katalin”

 


Az Országos angol nyelvi versenyen Gelányi Zsolt 8.a osztályos tanuló a megyei 11. helyezést érte el, mely nagyon szép eredmény lett. Gratulálunk!

Megszülettek a Neumann angol megyei projektverseny eredményei is. A háromfordulós versenyben a rendkívüli helyzet miatt, most az első két forduló alapján döntötték el a helyezéseket. A második korcsoportban Kalamár Edina és Pongrácz Dániel 7.a osztályos tanulók csapata a 2. helyezést, míg Sipos Réka és Simon Alexandra 8.a osztályos tanulók csapata a 4. helyezést érte el. Felkészítő tanár: Magyar Dóra Gratulálunk!

 


Tisztelt Szülők!

Beiratkozás az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolájának első évfolyamára a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata értelmében a 2020/2021-es tanévre digitális formában történik.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolájának első évfolyamára 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztatás a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon vagy a Szombathelyi Tankerületi Központ honlapján a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2020-2021-tanevben

A 2020. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja:
2020. április 28. – 2020. május 15.

Önök telefonon vagy e-mailben (somogyi@kormend.hu) jelezhetik beíratási szándékukat részünkre. Ebben az esetben kérem adja meg gyermeke adatait. (gyermek neve, születési ideje, anyja neve, gyermek lakcíme, szülő telefonszáma).

Telefonos egyeztetésre lehetőségük nyílik munkanapokon:
2020. április 6-tól
hétfő, szerda és pénteki napokon: 8.00 – 12. 00 óráig
kedd és csütörtöki napokon: 12.00 – 15.30-óráig.

Telefonszámunk:
06/30/309-88-54 Fazekasné Mittli Piroska
06/30/310-42-80 Simon István
06/30/848-22-82 Tóth Erzsébet

E-mail: somogyi@kormend.hu

Az első évfolyamra történő beíratásra be kell küldeni 

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek nevére kiállított, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • ha rendelkezésre áll, akkor a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményét.

Kérjük továbbá eljuttatni intézményünkbe 

 •  az iskolába lépéshez szükséges jelentkezési lapot (abban az esetben, ha gyermeke nem a Somogyi Tagiskola körzetéhez tartozik),
 •  a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot,
 • az életvitelszerű tartózkodásról, valamint az
 • hit- és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozatot,
 • idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkozatot,
 • étkezési igényeket
 • nyilatkozat fényképfelvételről
 • napközis ellátás igénylését

A kért dokumentumokat fénykép formájában vagy szkennelve  küldhetik el. 

A beiratkozáshoz szükséges valamennyi dokumentum  elektronikusan elérhető letölthető
vagy átvehetik munkanapokon 8-12 óráig az iskola  portáján.

Letölthető dokumentumok:

-Jelentkezési lap

Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

Nyilatkozat hit és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat nyelvválasztásról

Nyilatkozat étkezés igénylése

Nyilatkozat fénykép és videón való szereplésről

Nyilatkozat napközis igényről

A beiratkozás módjai:

 1. Amennyiben Ön a Somogyi tagiskola körzetében lakik, akkor csak beiratkozási szándékát kell megerősítenie a fent jelölt elérhetőségeken: telefonon, e-mailben. A szükséges iratok és dokumentumok kitöltése, iskolába  való visszajuttatása folyamatosan történik meg, egyeztetve Önökkel. Az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
 2. Amennyiben Ön nem a Somogyi tagiskola körzetében lakik, úgy
  1. Telefonon vagy e-mailben történő egyeztetés után, a kitöltött és visszajuttatott dokumentumok alapján az iskola beírja gyermekét. Az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
  2. Online felületen a szülő indítja el a beiratkozás folyamatát, ahol fel kell tölteni a szükséges iratok másolatát. Erre 2020. április 28-tól lesz lehetősége. Az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
  3. Személyes ügyintézést kér a szülő, melyre április 28-a után van lehetősége. A gyermek azonosítóit (személyigazolvány, lakcímkártya, Taj-kártya, ha van szakértői vélemény) be kell mutatni.

Amennyiben a szülőnek van hozzáférése a Kréta rendszerhez, mert a gyermek nagyobb testvére már az iskola tanulója, úgy a szülő rendelkezik belépési azonosítóval. Ez esetben belépve a KRÉTA rendszerbe, kiválasztja a felső menüsorból az e-Ügyintézés lehetőségét, és ott végezheti el az elektronikus adatbevitelt.

Amennyiben a szülő olyan iskolába kívánja beíratni a gyermekét, amelyik iskolának KRÉTA rendszeréhez nincs belépési jogosultsága, akkor a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon keresztül (regisztráció után) az „Ügyintézés indítása” felületen válassza a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat, és kiválaszthatja egy listából az általános iskolát, ahová beíratni kívánja gyermekét.

A tankerület szülőknek szóló levelét itt érheti el.

Amennyiben kérdésük van, kérem, feltétlenül keressenek bennünket a fent megadott elérhetőségeken.

Kérem, figyeljék folyamatosan honlapunkat, melyen rendszeresen tájékoztatjuk Önöket!

Jelentkezésüket várva, tisztelettel:

Iskolavezetés

 


Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a tantermen kívüli digitális munkarend alatt indokolt esetben a körmendi általános iskolai tanulók részére az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola fogja megszervezni azon tanulók felügyeletét, 8-17 óra között, akiknek szülei ezt igénylik. Jelenleg (2020.03.27) nincs felügyeletet igénylő tanuló.

Kérem a szülőket, a felügyeleti igényüket gyermekük általános iskolájában jelezzék az  intézmény vezetőjének e-mailben.

Ekkor meg kell adni a tanuló adatait, a szülők elérhetőségét, az igényelt felügyelet napjait és annak napközbeni időtartamát.

 

Javaslat az adatok megadására emailben:

Tanuló neve:
Tanuló osztálya:
Tanuló lakcíme:
Tanuló iskolája:
Szükő(k) neve:
Szülő(k) telefonszáma:
Felügyeleti igény dátuma (mettől meddig, vagy csak egyes napokon, a napok felsorolásával):
Felügyeleti igény időtartama (hánytól hány óráig kérik a felügyeletet):
Jelzés esetén telefonon felvesszük a szülővel a kapcsolatot.
A felügyelet igénylése esetén kérjük a szülőt, hozza magával a kitöltött  szülői nyilatkozatot, melyet itt talál.

Tájékoztatást olvashatnak még a Szombathelyi Tankerületi Központ hivatalos oldalán is.

Felhívom figyelmüket, hogy a tanulók kiscsoportos elhelyezése esetén is fokozottabb a fertőzésveszély, mint az otthoni elhelyezésnél.

A gyermekek egészségének védelme érdekében az iskola épületében a felügyeletre érkező gyermek, és a kijelölt nevelő tartózkodhat, szülők nem. Így kérem, hogy gyermekétől az iskola előtt köszönjön el, és a felügyelet végén ott várakozzon!

Jelenleg az intézmények épületei zárva vannak, annak látogatása tanulók, szülők részéről nem megengedett.

Fazekasné Mittli Piroska
intézményvezető

 


Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Mint bizonyára értesültek, értesültetek róla, mától megváltozott az oktatás módja, mely tantermen kívüli, elsősorban online felületen történő oktatás formájában valósul meg.

Ezt azt jelenti, hogy a nevelők által rendszeresen, az órarendnek megfelelően küldött feladatokat el kell végezni. A feladatok a Kréta rendszeren keresztül jelennek meg. Ehhez a tanulóknak be kell jelentkezniük a Kréta felületére.

felhasználónév: a tanuló oktatási azonosítója

jelszó: születési idő ÉÉÉÉ-HH-NN

Belépve a felületre az INFORMÁCIÓK menüponton belül a Tanulók házi feladatai fülön jelennek meg a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok.

Tisztelt Szülők! Kérjük segítsék gyermekük otthoni tanulását, felkészülését.

(A kép teljes megjelenítéséhez katt a képre)

 

 


Iskolánk szép műsorral emlékezett meg az 1848-as forradalomról. Az 5.a osztály videóra rögzített látványos műsorát a tanulók az osztálytermekben nézhették meg. Felkészítő tanár: Magyar Dóra és Biczó Beáta

 


2020.03.07-én ismét fergeteges hangulatban került megrendezésre a Somogyi Tagiskola Szülői Szervezetének bálja, melyen pedagógusok, szülők együtt töltöttek egy remélhetőleg mindenki számára felejthetetlen estét. A bőséges vacsora után a Rio zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Idén is rengeteg tombolatárgy talált gazdára. Minden szülőnek, támogatónknak köszönjük a támogatást, egyúttal vendégeinknek köszönjük, hogy részvételükkel támogatták iskolánkat, az itt tanuló gyermekeket.

 

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum